Μεμβρανική αντλία διπλού διαφράγματος MBP 2812
  • Ισχυρή, αξιόπιστη – εξαιρετικά ευέλικτη για όλες τις εφαρμογές.
video