ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΦΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΦΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

Με μπέκ κεφαλής για νέφος στρόγγυλο

Προεκτάσεις για πιστόλια βαφής

DV 10 – Ευθύς ψεκασμός / ελάχ. άνοιγμα εισόδου : ø 19 mm Διαστάσεις μπέκ από 0.3 mm - 2.5 mm ø

Προεκτάσεις για πιστόλια βαφής

DV 20 – Πλάγιος ψεκασμός 45° / ελάχ. άνοιγμα εισόδου: ø 19 mm Διαστάσεις μπέκ από 0.3 mm - 2.5 mm ø

Προεκτάσεις για πιστόλια βαφής

DV 60 – Πλάγιος ψεκασμός 45° / ελάχ. άνοιγμα εισόδου: ø 36 mm Διαστάσεις μπέκ από 0.2 mm - 1.5 mm ø

Προεκτάσεις για πιστόλια βαφής

DV 70 – Πλάγιος ψεκασμός 90° / ελάχ. άνοιγμα εισόδου: ø 48 mm Διαστάσεις μπέκ από 0.2 mm - 1.5 mm ø

Με μπέκ κεφαλής για νέφος βεντάλια

Προεκτάσεις για πιστόλια βαφής

DV 30 – Ευθύς ψεκασμός / ελάχ. άνοιγμα εισόδου: ø 34 mm Διαστάσεις μπέκ από 0.3 mm - 2.2 mm ø

Προεκτάσεις για πιστόλια βαφής

DV 40 – Πλάγιος ψεκασμός 45° / ελάχ. άνοιγμα εισόδου: ø 52 mm Διαστάσεις μπέκ από 0.3 mm - 2.2 mm ø

Προεκτάσεις για πιστόλια βαφής

DV 50 – Πλάγιος ψεκασμός 90° / ελάχ. άνοιγμα εισόδου: ø 47 mm Διαστάσεις μπέκ από 0.3 mm - 2.2 mm ø

Με μπέκ δίσκο για ψεκασμό With disk nozzle 360°

Προεκτάσεις για πιστόλια βαφής

DV 80 – Εσωτερικό σύστημα μίξης 360° / ελάχ. άνοιγμα εισόδου: ø 19 mm Διάσταση μπέκ : 1.5 mm ø (κατάλληλο μόνο για πιστόλι ψεκασμού με τροφοδοσία από κάδο ή αντλία)

Προεκτάσεις για πιστόλια βαφής

DV 90 – Εσωτερικό σύστημα μίξης 360° / ελάχ. άνοιγμα εισόδου: ø 18 mm Διάσταση μπέκ: 1.0 mm ø and 1.5 mm ø (κατάλληλο μόνο για πιστόλι ψεκασμού με τροφοδοσία από κάδο ή αντλία)

Εσωτερική βαφή σωλήνων