ΚΑΜΠIΝΕΣ ΥΓΡHΣ ΒΑΦHΣ

Καμπίνες Υγρής Βαφής

Οι καμπίνες υγρής βαφής είναι ο θάλαμος όπου δημιουργούμε συνθήκες απορρόφησης ώστε να απορροφηθεί το υπερψεκαζόμενο νέφος το οποίο είναι μία μίξη από χρώμα και αέρα που προκύπτει από την διαδικασία της βαφής. Για να δημιουργηθεί η απορρόφηση χρησιμοποιούμε ηλεκτρικές απορροφητικές μονάδες οι οποίες διαθέτουν φίλτρο ξηρού τύπου (χάρτινο οικολογικό Andrea Filter) όπου και συγκρατείτε το χρώμα ενώ ο απαλλαγμένος αέρας από χρώμα οδηγείται στο περιβάλλον. Η καμπίνα υγρής βαφής αποτελείται από πάνελ τοιχώματα με θερμομόνωση και διαθέτει είσοδο και έξοδο για τα προϊόντα. Επειδή δημιουργούμε συνθήκες απορρόφησης εντός της καμπίνας θα πρέπει να εισάγουμε φρέσκο αέρα εσωτερικά στην καμπίνα. Ο αέρας θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από αιωρούμενα σωματίδια και διάφορες πτητικές ενώσεις – οσμές, δι’αυτό τον λόγω φέρνουμε καθαρό φρέσκο αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον διοχετεύοντάς τον στην καμπίνα μέσω από φίλτρα συγκράτησης αιωρούμενων σωματιδίων. Τα στάδια φίλτρανσης του φρέσκου αέρα είναι δύο και περιλαμβάνουν το προφίλτρο και το φίλτρο οροφής. Η θέρμανση του φρέσκου αέρα μπορεί να γίνει ενεργοποιώντας το θερμομπλόκ της καμπίνας.

Απλή και οικονομική λύση είναι και τα μονομερή απορροφητικά μηχανήματα τα οποία τοποθετούνται σε χώρο όπου δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει καμπίνα κλειστού τύπου αλλά χρειάζεται απορρόφηση για το υπερκερασμένο χρώμα.
Επικοινωνείστε μαζί μας για να σας προτείνουμε την κατάλληλη λύση για την βαφή σας.

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΥΓΡΗΣ ΒΑΦΗΣ