ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το παραγόμενο υγρό απόβλητο που προκύπτει από την χημική προεργασία των μετάλλων χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία. Η Kigo προσφέρει αυτοματοποιημένα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τα οποία προσφέρουν περιοδική και ελεγχόμενη λειτουργία. Ο κύκλος επεξεργασίας πραγματοποιείται από ένα αυτόματο σύστημα με φυσικοχημικό τρόπο.
Για την απομάκρυνση των ρύπων από το υγρό απόβλητο χρησιμοποιούμε αντίστοιχα χημικά τα οποία μέσο ενός αυτομάτου δοσομετρικού συστήματος τροφοδοτούν τον αντιδραστήρα σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας.

Ένας συνήθης κύκλος λειτουργίας της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:

  1. Αυτόματη ρύθμιση του pH
  2. Αυτόματη προσθήκη πολυηλεκτρολύτη
  3. Αυτόματη προσθήκη κροκκιδοτικού
  4. Καθίζηση
  5. Αυτόματη μεταφορά λάσπης
  6. Αυτόματη φίλτρανση καθαρού νερού
  7. Απόρριψη νερού στον αποδέκτη

Με την φυσικοχημική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων απομακρύνουμε τους ρύπους από το απόβλητο. Πάντα η επεξεργασία ενός υγρού αποβλήτου εξαρτάται από την ποιότητά του, γι’αυτό χρησιμοποιείστε χημικά φιλικά προς το περιβάλλον.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ