ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚHΣ ΒΑΦΗΣ

Με την ηλεκτροστατική βαφή δημιουργούμε ένα στρώμα βαφής. Οι φορτισμένοι κόκκοι της πούδρας έλκονται από το γειωμένο αντικείμενο. Η επιλογή του εξοπλισμού βαφής γίνεται με γνώμονα το αντικείμενο προς βαφή. Αν έχουμε ένα προϊόν το οποίο έχει δύσμορφη επιφάνεια και θέλουμε να έχουμε ισχώριση της πούδρας σε ιδιαίτερα σημεία θα πρέπει να επιλέξουμε Τριβοηλεκτρικά πιστόλια αντί για Corona.
Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο πιστολιών είναι ότι το Corona πιστόλι χρησιμοποιεί πολλαπλασιαστεί (cascade) ρεύματος για την φόρτιση της πούδρας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η πούδρα να φορτίζει αρνητικά
Το τριβοηλεκτρικό πιστόλι (tribo) φορτίζει την πούδρα με την τριβή,δηλαδή η πούδρα κινείται εσωτερικά στο πιστόλι μέσο ειδικών εξαρτημάτων φόρτισης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η πούδρα να φορτίζεται θετικά. Και στις δύο επιλογές το αντικείμενο προς βαφή πρέπει να είναι γειωμένο.

Πιστόλια Ηλεκτροστατικής Βαφής

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ