ΧΗΜΙΚH ΠΡΟΕΡΓΑΣIA

ΧΗΜΙΚH ΠΡΟΕΡΓΑΣIA Ηλεκτοροστατικη βαφη

Για την χημική προεργασία υπάρχουν ειδικοί θάλαμοι ψεκασμού οι οποίοι κατασκευάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς βαφή προϊόντων αλλά και από την παραγωγικότητα.

χημική προεργασία ηλεκτροστατικη βαφη
Με την χημική προεργασία πετυχαίνουμε:
Απομάκρυνση ξένων ουσιών από τα προϊόντα π.χ. λάδια,σκουριά κ.τ.λ
Αντιδιαβρωτικές ιδιότητες (στρώμα προστασίας στην επιφάνεια του μετάλλου).
Αντοχή στο χρόνο.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε συστήματα χημικής προεργασίας σε γραμμή παραγωγής με αυτόματη συνεχόμενη λειτουργία αλλά και θάλαμο ψεκασμού τύπου Mega όπου επιτρέπεται η χημική προεργασία με το χέρι για ειδικές μεταλλικές κατασκευές αλλά και αυτόματο σύστημα προσαρμοζόμενο σύμφωνα με τις διαστάσεις των προϊόντων.

ΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ