ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑ

Μασκάρισμα Επιφανειών βαφής

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Tαινίες Mασκαρίσματος +260 C
Tαινίες Mασκαρίσματος +260 C

Ταινία προστασίας κατάλληλη για υψηλές θερμοκρασίες. Αντίσταση στα Χημικά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Tαινίες Mασκαρίσματος +220 C
Tαινίες Mασκαρίσματος +220 C

Ταινία προστασίας κατάλληλη και για μεγάλες επιφάνειες.


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Tαινίες Mασκαρίσματος +220 C
Tαινίες Mασκαρίσματος +220 C

Ταινία προστασίας κατάλληλη ελαστική για ισχώριση.


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Tαινίες Mασκαρίσματος +150 C
Tαινίες Mασκαρίσματος +150 C

Ταινία προστασίας κατάλληλη ελαστική για ισχώριση.


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Tαινίες Mασκαρίσματος +260 C
Tαινίες Mασκαρίσματος +260 C

Ταινία προστασίας κατάλληλη για ανομοιογενές επιφάνειες.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Tαινίες Mασκαρίσματος +165 C
Tαινίες Mασκαρίσματος +165 C

Discs κύκλοι κατάλληλα για Υγρή Βαφή.


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Tαινίες Mασκαρίσματος +220 C
Tαινίες Mασκαρίσματος +220 C

Discs κύκλος για πολύ εύκολη αφαίρεση.


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Tαινίες Mασκαρίσματος +220 C
Tαινίες Mασκαρίσματος +220 C

Discs κύκλος.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Tαινίες Mασκαρίσματος +260 C
Tαινίες Mασκαρίσματος +220 C

Discs σχεδίων τετράγωνα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Tαινίες Mασκαρίσματος +220 C
Tαινίες Mασκαρίσματος +220 C

Discs σχεδίων κύκλοι.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ