ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΛΛΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΛΛΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΛΛΑΣ

WALTHER PILOT Premium-K κόλλες ενός συστατικού

Για κόλλες ενός συστατικού Για κόλλες με βάση διαλύτη

WALTHER PILOT III-K κόλλες ενός συστατικού

Για κόλλες ενός συστατικού Για κόλλες με βάση διαλύτη

WALTHER PILOT Premium ND-K κόλλες ενός συστατικού

Για κόλλες ενός συστατικού Για κόλλες με βάση νερό

WALTHER PILOT XIII ND-K κόλλες ενός συστατικού

Για κόλλες ενός συστατικού Για κόλλες με βάση νερό

walther PILOT Premium 2K

Για κόλλες δύο συστατικών