Καμπίνα βαφής αυτοκινήτων PILOT Smartline
  • PILOT Smartline
  • Oven and dryer
  • Particularly cost-effective combination of spraying and drying booth
Καμπίνα βαφής αυτοκινήτων PILOT Smartline