Φίλτρο – Προφίλτρο αιωρούμενων σωματιδίων
  • Εφαρμογή : Το φίλτρο χρησιμοποιείται για προφίλτρο σε συστήματα εξαερισμού και καμπίνες βαφής αυτοκινήτων.
  • Τοποθετείτε στην εισαγωγή φρέσκου αέρα σαν 1ο στάδιο φίλτρανσης στην καμπίνα βαφής αυτοκινήτων και προστατεύει το 2ο στάδιο φίλτρανσης το οποίο γίνεται από φίλτρο οροφής F5