ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

Το σχήμα V που διαθέτει το φίλτρο δημιουργεί φαινόμενο Venturi (αύξηση της ταχύτητας αέρα μέσα στο φίλτρο) και υποχρεώνει τον αέρα με τα σωματίδια χρώματος να αλλάζουν κατεύθυνση. Στην διαδρομή που ακολουθεί ο αέρας εναποθέτει το χρώμα στα τοιχώματα του φίλτρου ενώ ο αέρας που βγαίνει από το φίλτρο είναι καθαρός.

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΕΣ
ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

Η τοποθέτηση του χάρτινου φίλτρου είναι πολύ εύκολη. Σε ένα απορροφητικό μπορεί να υπάρχουν στρώσεις από φίλτρα. Το φίλτρο μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα και οριζόντια. H καμπίνα πρέπει να διαθέτει είσοδο φρέσκου φιλτραρισμένου αέρα. Για την φίλτρανση του φρέσκου αέρα χρησιμοποιούμε φίλτρο αιωρούμενων σωματιδίων τύπου G3-G4 και F5. Όταν δημιουργηθεί πτώση πίεσης στην καμπίνα,πρέπει να αλλάξουμε τα φίλτρα γιατί έχουν γεμίσει. Ο χώρος της καμπίνας πρέπει να είναι καθαρός για να αποφύγουμε τα προβήματα βαφής.

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΕΣ