ΕΡΓΑ KIGO ΚΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ Κ. - ΓΚ. ΤΖΟΡΤΖΕΒΙΤΣ Ο.Ε.

ΕΡΓΑ KIGO ΚΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ Κ. - ΓΚ. ΤΖΟΡΤΖΕΒΙΤΣ Ο.Ε.

Η KIGO O.E. δραστηροποιείται και έχει εγκαταστήσει μονάδες βαφής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα δείγμα από τις κατασκευές.

ΕΛΛΑΔΑ

Movable pretreatment for metals
curing tunnel oven
curing tunnel oven

 

spray pretreatment
twin pvc booths
monocyclone for powder
stainless steel booth

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

after filter
curing oven tact
movable platform with guns

 

movable powder coating plant
pvc sandwich booths
powder center
after filter movable

 

ΣΕΡΒΙΑ

 

dryer pretreatment
curing oven for aluminum
pvc boot
wet coating plant

 

ΙΣΡΑΗΛ

 

antistatic booth
monocyclone with after filter
automatic wet coating booth
dry type filters