Αυτόματο σύστημα χημικής προεργασίας

Ένα σύστημα χημικής προεργασίας σε αυτόματη γραμμή παραγωγής που χρησιμοποιεί εναέρια αλυσίδα μεταφοράς μπορεί να επεξεργαστεί μεγάλο όγκο προϊόντων. Τα προϊόντα αναρτιούνται σε ειδικά συστήματα ανάρτησης όπως γάντζοι και μπαστούνια στην εναέρια αλυσίδα μεταφοράς.Παρακάτω μπορείτε να δείτε μία σύντομη περιγραφή για αυτόματους θαλάμους ψεκασμού.

Δείγμα σχεδίου αυτοματοποιημένης χημικής προεργασίας

Δείγμα σχεδίου αυτοματοποιημένης χημικής προεργασίας
 
chemical pretreatment1

Μία χημική προεργασία μετάλλων με ψεκασμό μπορεί να αποτελείται από πολλά στάδια τα οποία πραγματοποιούνται σε διαφορετικούς θαλάμους ψεκασμού. Τον αριθμό των σταδίων τον καθορίζει ο προμηθευτής των χημικών δηλαδή αναλόγως την ποιότητα του μετάλλου και την εφαρμογή χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα χημικά με συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Τα τελευταία χρόνια οι προμηθευτές των χημικών έχουν εφεύρει χημικά τα οποία μπορούν να δράσουν μαζί παράδειγμα multimetal τεχνολογία η οποία επιτρέπει σε ένα στάδιο ψεκασμού να επεξεργαζόμαστε προϊόντα σιδήρου και αλουμινίου.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρησιμοποιούμενων χημικών απαιτεί μία θερμοκρασία 45οC- 60οC, για αυτό το λόγω οι δεξαμενές είναι εφοδιασμένες με σύστημα θέρμανσης.

 

Μετά τον θάλαμο ψεκασμού των χημικών ακολουθούν ξεπλύματα με νερό. Οι θάλαμοι ξεπλυμάτων είναι κατασκευασμένοι όπως και ο θάλαμοι ψεκασμού χημικών αλλά δεν διαθέτουν θέρμανση.

Η ποιότητα του νερού πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να μην μένουν κατάλοιπα πάνω στην επιφάνεια του μετάλλου.

Ένα ξέπλυμα δεν είναι ποτέ αρκετό, γι’αυτό υπάρχουν πάντα περισσότερα.

chemical pretreatment2
chemical pretreatment2

 

Η ποιότητα του τελικού προϊόντος εξαρτάται από την ποιότητα και την συγκέντρωση των χημικών διαλυμάτων.

Η Kigo προμηθεύει και τοποθετεί συστήματα αυτόματης δοσομέτρησης χημικών όπως και συστήματα διαχωρισμού και απομάκρυνσης λαδιού από το μπάνιο της χημικής προεργασίας κατά την διάρκεια λειτουργίας του.

 

Το χρησιμοποιούμενο νερό των χημικών διαλυμάτων αλλά και των ξεπλυμάτων στην χημική προεργασία πρέπει να είναι απαλλαγμένο από αιωρούμενα στερεά σωματίδια και από άλλα χημικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ακατάλληλη επιφάνεια στο μέταλλο π.χ. άλατα Μg kai Ca.

Ένα κατάλληλο σύστημα επεξεργασίας νερού όπως η αντίστροφη όσμωση προσφέρει την κατάλληλη ποιότητα και μπορεί να τροφοδοτήσει μία γραμμή χημικής προεργασίας για μέταλλο.

chemical pretreatment4
chemical pretreatment2

Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την χημικη προεργασία μεταφέροντε μέσο αποχετευτικού συστήματος στην δεξαμενή συγκέντρωσης της χημικής επεξεργασίας αποβλήτων.

Εκεί μπορούμε να διαχειριστούμε τα απόβλητα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε στον αποδέκτη αποβλήτων που έχει προμελετηθεί.

Δείτε περισσότερα στην κατηγορία επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

Το τελευταίο στάδιο της χημικής προεργασίας είναι το στέγνωμα και είναι απαραίτητο μετά την χημική προεργασία.

Πραγματοποιείται περίπου στους 100οC σε συγκεκριμένο χρόνο σύμφωνα με την ταχύτητα της αλυσίδας.

Προϊόντα με δύσμορφη επιφάνεια μπορεί να συγκρατούν νερό δια αυτό τον λόγω θα πρέπει να δίνεται προσοχή στον τρόπο κρεμάσματος – ανάρτησης των προς βαφή προϊόντων.

chemical pretreatment2

Επισκεφτείτε το eShop μας

Επισκεφτείτε το eShop μας και βρείτε ανταλλακτικά, αναλώσιμα και εργαλεία για συστήματα ηλεκτροστατικής και υγρής βαφής και συστημάτων διακίνησής

ESHOP
Go to top